Talk2gether tilbyder særlig mentorstøtte til unge med erhvervet hjerneskade.

Unge hjerneskaderamte har ofte vanskeligt ved at gennemføre et uddannelsesforløb på almindelige vilkår fx grundet mental udtrætning, nedsat koncentration, opmærksomhed, overblik og initiativ, ligesom der kan være sproglige og fysiske udfordringer. De har derfor behov for langvarige afklarings- og opfølgningsforløb samt særlig støtte under uddannelse og jobtræning. Ligeledes har de et stort behov for, at fagpersonerne omkring dem fx sagsbehandlere, lærere og mentorer har viden om hjerneskaden og følger heraf samt hvilken metodik, der kan anvendes for at støtte den hjerneskaderamte.

De er i stor risiko for at miste venner, fritidsaktiviteter og netværk, hvilket ofte medfører, at de får depression, isolerer sig, påbegynder et misbrug eller søger tilhørsforhold i socialt belastede miljøer.

Målgruppe:

Unge mellem 15 og 30 år med erhvervet hjerneskade.

Formål:

  • At forebygge, at unge hjerneskaderamte ender i kriminalitet, psykisk sygdom og misbrug.
  • At understøtte den unge i opstart og fastholdelse af uddannelse.
  • Forebygge, at unge hjerneskaderamte frafalder uddannelse.
  • At udbrede viden om følger ifm. erhvervet hjerneskade til uddannelsessteder, UU-vejledning, jobcentre, praktiksteder og arbejdspladser.
  • At understøtte den unge i at genopbygge et aktivt og godt ungeliv med uddannelse, arbejde og deltagelse i sociale fællesskaber.

Priser:

Mentorstøtte pr time: 800 kr

Kontakt os endelig for yderligere information eller bestilling af forløb

Mail: info@talk2gether.dk

Telefon: 91 89 44 43