Online live kursus:

Hvordan flytter jeg min undervisning fra det fysiske til det virtuelle rum?

Mange undervisere/behandlere er i denne tid tvunget til at flytte deres undervisning fra det fysiske lokale til det virtuelle rum. Det kan give store frustrationer og bekymringer om, hvorvidt man kan skabe den nødvendige kvalitet i sin virtuelle undervisning.

På kurset “Hvordan flytter jeg min undervisning fra det fysiske til det virtuelle rum?” hjælper jeg dig til at føle succes med din online undervisning. På kurset får du de nødvendige værktøjer til at planlægge og gennemføre virtuel undervisning. Vi kommer omkring, hvilke didaktiske overvejelser du bør gøre dig samt hvordan du får skabt den nære relation trods fysisk afstand.

Jeg er uddannet talepædagog og Master i IKT & læring. Har over 15 års erfaring med virtuel undervisning og har hjulpet mange undervisere igang med dette med stor succes.

Hvornår?

Torsdag den 28. maj kl 10 – 12.

Pris:

Kun 150 kr

Tilmeld dig kurset og lad mig også hjælpe dig!

Tilmelding og betaling via EAN faktura længere nede på siden


Online live kursus:

Den virtuelle borgersamtale

Er du begyndt at afholde borgersamtaler virtuelt fx via videokonference, og mangler du redskaber til at skabe den gode borgersamtale i det virtuelle rum?

På kurset “Den virtuelle borgersamtale” får du redskaber til at planlægge og gennemføre den gode borgersamtale i det virtuelle rum.

Hvornår?

Torsdag den 4. juni 2020 kl 10 – 12

Pris:

250 kr

Tilmelding og betaling via EAN faktura længere nede på siden


Online live kursus:

Hvordan lærer vi sammen i det virtuelle rum? – Underviserens facilitering af det virtuelle fællesskab.

Er du begyndt at lave online undervisning/behandling, og oplever du, at det er svært at skabe det fællesskab og samarbejde, som du ønsker for at give deltagerne det bedste læringsudbytte?

På kurset “Hvordan lærer vi sammen i det virtuelle rum” får du de nødvendige redskaber til at skabe det læringsmiljø du ønsker i det virtuelle rum.

Udover kurset får du brugbar Handsout til brug til at tilrettelægge dine læringsaktiviteter.

Jeg er uddannet talepædagog og Master i IKT & læring. Har over 15 års erfaring med virtuel undervisning og har hjulpet mange undervisere igang med dette med stor succes.

Hvornår?

Tirsdag den 2. juni 2020 kl 10-12

Pris:

250 kr

Tilmelding og betaling via EAN faktura længere nede på sidenOnline Live kursus:

Kommunikation og læring i 3D verdener

Vil du gerne lære at udnytte potentialerne i 3D verdener til at understøtte kommunikation og læring?

Ønsker du at løfte din virtuelle undervisning, og er du nysgerrig på, hvordan du kan udnytte mulighederne i 3D verdener til at understøtte kommunikation og læring?

Så er online kurset “Kommunikation og læring i 3D verdener” noget for dig. På kurset lærer du, hvordan I i den 3D verden kan kommunikere og lære direkte i konteksten. Vi ser nærmere på, hvordan vi i en 3D verden kan understøtte fx læring ift. ADL aktiviteter, sprog og kommunikative strategier, og vi kommer omkring, hvordan vi kan give mennesker med kommunikative vanskeligheder øget mulighed for at fortælle deres historie.

Kurset klæder dig på til at tilrettelægge og gennemføre undervisningsforløb i 3D verdener.

Hvornår?

Tirsdag den 2. juni 2020 kl 14 – 16

Pris?

Kun 250 kr

Tilmelding og betaling via EAN faktura længere nede på siden


Online live kursus:

Afasiundervisning online

Ønsker du at komme igang med online afasiundervisning?

På kurset “Afasiundervisning online” lærer du at tilrettelægge og gennemføre afasiundervisning online.

Hvornår?

Mandag den 8. juni 2020 kl 10 – 12.

Pris?

250 kr

Tilmelding og betaling via EAN faktura længere nede på siden


Online live kursus:

Fonologiundervisning online

Ønsker du at komme igang med fonologiundervisning online?

På kurset “Fonologiundervisning online” lærer du at tilrettelægge og gennemføre fonologiundervisning online. Vi ser nærmere på resultater af online fonologiundervisning i andre lande og finder den model, som passer til den danske praksis på området.

Hvornår?

Onsdag den 3. juni 2020 kl 14 – 16.

Pris?

250 kr

Tilmelding og betaling via EAN faktura længere nede på sidenTilmeld og betal med EAN faktura:


Online kursusforløb i sprogstimulering af småbørn

Arbejder du med småbørn, og ønsker du at blive klogere på, hvordan du som sproggiver bliver bedre til at understøtte det lille barns sproglige udvikling? – Så læs med her!

På kursusforløbet “Sprogstimulering af småbørn” bliver du klædt på med nødvendig teoretisk viden og praktiske ideer, som ruster dig til at planlægge sprogstimulationen i det daglige samvær med børnene og støtte og vejlede forældrene.

Kurset ledes af talepædagog Pia Høgh, som benytter sig af sin talepædagogiske viden om den tidlige sprogudvikling, sprogstimulerende aktiviteter, hjernens udvikling, leg og aktivitet til at understøtte dig til at stimulere og motivere børnene. Derudover vejleder hun i, hvordan du udnytter dagligdagens situationer og aktiviteter til at understøtte børnenes sproglige udvikling bedst muligt.

Målgruppe:

Børnepassere, dagplejere og personale i vuggestuer og børnehaver.

Hvad får du?

 • 6 online kursusmoduler (Værdi 4500 kr)
 • Vejledning og inspiration i lukket Facebook gruppe under hele forløbet. (Værdi 1500 kr)
 • Bonus #1: Kompendie med relevant litteratur. (Værdi 500 kr)
 • Bonus #2 : Idekatalog til sprogstimulerende lege og aktiviteter. (Værdi 500 kr)
 • Bonus #3 : 1 times 1:1 vejledning ift valgfrit emne via Zoom. (Værdi 1500 kr)
 • Samlet værdi 8500 kr + moms/person
 • Din pris 1500 kr + moms/person

Pris:

1500 kr + moms pr deltager (1875 kr inkl moms)

Der er mulighed for betaling over 3 rater af 500 kr + moms (625 kr inkl moms)

Tilmeld dig her:

Emner:

 • Det lille barns sproglige udvikling.
 • Sprogstimulerende lege og aktiviteter.
 • Det sprogstimulerende miljø.
 • Sprogtilegnelse som en fælles opgave med forældre. Hvorfor og hvordan?
 • Børn med særlige behov.
 • Sproggiverens rolle og opgaver.

Hvor og hvornår?

 • 1. modul leveres med det samme, når du har tilmeldt dig.
 • Du modtager herefter hver 14. dag link til et nyt modul på mail. – Ialt 6 moduler.
 • Kurset foregår online, så du kan følge kurset fra din computer, hvor og hvornår det passer dig.

Webinar omkring sprogstimulerende lege og aktivitet

Som dagplejer/børnepasser står du ofte alene med en gruppe børn, som du har ansvaret for at stimulere sprogligt. Det er et stort ansvar at have på sine skuldre, og måske tænker du ofte, at du kunne bruge inspiration og viden til at planlægge aktiviteter for børnene endnu bedre. 

Det kan jeg hjælpe dig med!

Tag med på vores 1 times webinar, hvor jeg giver dig et bud på forskellige sprogstimulerende aktiviteter og lege og giver dig viden om, hvordan disse understøtter det lille barns sprogtilegnelse.

Webinaret koster kun 150kr, men giver dig gode redskaber til de sprogstimulerende aktiviteter med børnene.

Webinaret ledes af talepædagog Pia Høgh, som benytter sig af sin talepædagogiske viden om den tidlige sprogudvikling, sprogstimulerende aktiviteter, hjernens udvikling, leg og aktivitet til at understøtte dig til at stimulere og motivere børnene.