Online live kursus:

Hvordan flytter jeg min undervisning fra det fysiske til det virtuelle rum?

Mange undervisere/behandlere er i denne tid tvunget til at flytte deres undervisning fra det fysiske lokale til det virtuelle rum. Det kan give store frustrationer og bekymringer om, hvorvidt man kan skabe den nødvendige kvalitet i sin virtuelle undervisning.

På kurset “Hvordan flytter jeg min undervisning fra det fysiske til det virtuelle rum?” hjælper jeg dig til at føle succes med din online undervisning. På kurset får du de nødvendige værktøjer til at planlægge og gennemføre virtuel undervisning. Vi kommer omkring, hvilke didaktiske overvejelser du bør gøre dig samt hvordan du får skabt den nære relation trods fysisk afstand.

Jeg er uddannet talepædagog og Master i IKT & læring. Har over 15 års erfaring med virtuel undervisning og har hjulpet mange undervisere igang med dette med stor succes.

Hvornår?

Tirsdag den 1. september kl 10-12

Pris:

Kun 150 kr

Tilmeld dig kurset og lad mig også hjælpe dig!

Tilmelding og betaling via EAN faktura længere nede på siden


Online live kursus:

Den virtuelle borgersamtale

Er du begyndt at afholde borgersamtaler virtuelt fx via videokonference, og mangler du redskaber til at skabe den gode borgersamtale i det virtuelle rum?

På kurset “Den virtuelle borgersamtale” får du redskaber til at planlægge og gennemføre den gode borgersamtale i det virtuelle rum.

Hvornår?

Tirsdag den 8. september 2020 kl 10 – 12

Pris:

250 kr

Tilmelding og betaling via EAN faktura længere nede på siden


Online kursus

Afasiundervisning online

Ønsker du at komme igang med online afasiundervisning?

På kurset “Afasiundervisning online” lærer du at tilrettelægge og gennemføre afasiundervisning online.

Kurset foregår udelukkende online og kan tilgået, når det passer dig.

Pris?

250 kr

Tilmelding og betaling via EAN faktura længere nede på siden


Online live kursus:

Fonologiundervisning online

Ønsker du at komme igang med fonologiundervisning online?

På kurset “Fonologiundervisning online” lærer du at tilrettelægge og gennemføre fonologiundervisning online. Vi ser nærmere på resultater af online fonologiundervisning i andre lande og finder den model, som passer til den danske praksis på området.

Hvornår?

Mandag den 31. august 2020 kl 10 – 12

Pris?

250 kr

Tilmelding og betaling via EAN faktura længere nede på siden


Tilmeld og betal med EAN faktura:


Online kursusforløb i sprogstimulering af småbørn

Arbejder du med småbørn, og ønsker du at blive klogere på, hvordan du som sproggiver bliver bedre til at understøtte det lille barns sproglige udvikling? – Så læs med her!

På kursusforløbet “Sprogstimulering af småbørn” bliver du klædt på med nødvendig teoretisk viden og praktiske ideer, som ruster dig til at planlægge sprogstimulationen i det daglige samvær med børnene og støtte og vejlede forældrene.

Kurset ledes af talepædagog Pia Høgh, som benytter sig af sin talepædagogiske viden om den tidlige sprogudvikling, sprogstimulerende aktiviteter, hjernens udvikling, leg og aktivitet til at understøtte dig til at stimulere og motivere børnene. Derudover vejleder hun i, hvordan du udnytter dagligdagens situationer og aktiviteter til at understøtte børnenes sproglige udvikling bedst muligt.

Målgruppe:

Børnepassere, dagplejere og personale i vuggestuer og børnehaver, der arbejder med de 0-3 åriges sprogtilegnelse.

Hvad får du?

 • 6 online kursusmoduler (Værdi 4500 kr)
 • Vejledning og inspiration i lukket Facebook gruppe under hele forløbet. (Værdi 1500 kr)
 • Bonus #1: Kompendie med relevant litteratur. (Værdi 500 kr)
 • Bonus #2 : Idekatalog til sprogstimulerende lege og aktiviteter. (Værdi 500 kr)
 • Bonus #3 : 1 times 1:1 vejledning ift valgfrit emne via Zoom. (Værdi 1500 kr)
 • Samlet værdi 8500 kr + moms/person
 • Din pris 1500 kr + moms/person

Pris:

1500 kr + moms pr deltager (1875 kr inkl moms)

Der er mulighed for betaling over 3 rater af 500 kr + moms (625 kr inkl moms)

Tilmeld dig her:

Emner:

 • Det lille barns sproglige udvikling.
 • Sprogstimulerende lege og aktiviteter.
 • Det sprogstimulerende miljø.
 • Sprogtilegnelse som en fælles opgave med forældre. Hvorfor og hvordan?
 • Børn med særlige behov.
 • Sproggiverens rolle og opgaver.

Hvor og hvornår?

 • 1. modul leveres med det samme, når du har tilmeldt dig.
 • Du modtager herefter hver 14. dag link til et nyt modul på mail. – Ialt 6 moduler.
 • Kurset foregår online, så du kan følge kurset fra din computer, hvor og hvornår det passer dig.

Online kursus i sprogstimulerende leg og aktivitet

På online kurset sprogstimulerende leg og aktivitet får du masser af viden om, hvordan du gennem planlagte lege og aktiviteter bedst understøtter det lille barns sprogtilegnelse.

Vi kommer omkring lege og aktiviteter, der styrker barnets opmærksomhed og hukommelse, lydopmærksomhed, ordforråd og sprogforståelse, ligesom vi dykker dybere ned i dialogisk læsning og ser på, hvordan du kan bruge forskellige billedbøger til at styrke barnets sprog.

Kurset er målrettet dagplejere, børnepassere, personale i vuggestue og forældre, som ønsker at have ekstra fokus på og bevidsthed om sprogstimulering i forbindelse med planlagt leg og aktivitet.

Deltagerne får i forbindelse med kurset arbejdsark til planlægning og observation, skabeloner og oversigt samt masser af ideer til sprogstimulerende leg og aktivitet kombineret med viden om, hvorfor vi gør som vi gør, og hvordan vi overfører det lærte til hverdagens aktiviteter.