At blive ramt af afasi medfører ofte en stor forringelse af livskvaliteten. Det er hårdt, når man ikke kan få udtrykt sig rigtigt overfor familie og venner eller pludselig har svært ved at klare almindelige hverdagsting som indkøb, bank, avislæsning m.m, fordi dele af sproget er gået i stykker. Man ved det hele, ligesom man gjorde før skaden, men man kan ikke få sig udtrykt. Ofte føler man, at folk behandler én anderledes og ikke kan se, at man er den samme bag det forstyrrede sprog
Få ordet igen

Oplever du, at du har alle ordene inde i hovedet, men ikke kan få det sagt?

At blive ramt af afasi medfører ofte en stor forringelse af livskvaliteten. Det er hårdt, når man ikke kan få udtrykt sig rigtigt overfor familie og venner eller pludselig har svært ved at klare almindelige hverdagsting som indkøb, bank, avislæsning m.m, fordi dele af sproget er gået i stykker. Man ved det hele, ligesom man gjorde før skaden, men man kan ikke få sig udtrykt. Ofte føler man, at folk behandler én anderledes og ikke kan se, at man er den samme bag det forstyrrede sprog. Som én af mine klienter udtrykte det, da han havde genoptrænet sit sprog:

“Det, der hjalp mig bedst, da jeg blev ramt af afasi var, at Pia så manden bagved. Du ville gerne lære mig at kende som menneske og var interesseret i min viden og erfaring. Det gav mig motivation til at kæmpe for at få sproget igen” (Afasiramt, 62 år)

Hos Talk2gether er det vigtigt for os, at give dig ordet igen. Vi arbejder sammen med dig mod at nå dine mål, så du igen kan dele dine tanker og viden med omverden.

Afasi kan afhjælpes – også selvom det er længe siden, at skaden er sket

Måske har du haft afasi nogle år, men har stadig et brændende ønske om at blive bedre til at tale, forstå, læse og skrive. – Mange tror, at der ikke er mere at gøre efter det første år, men forskning viser effekt også ved kronisk afasi.

Kontakt os på info@talk2gether.dk eller tlf: 91894443 og hør, hvordan vi kan hjælpe netop dig. Undervisningen foregår i dit hjem eller online. Vi underviser primært i Jylland, men bor du på Fyn, Sjælland eller øerne, kan vi planlægge et forløb online.

Talk2gether tilbyder professionel individuel talepædagogisk udredning og/eller undervisning til mennesker, som er ramt af afasi efter erhvervet hjerneskade. Vi har over 15 års erfaring med genoptræning af sprog og tale, og vi kan også hjælpe dig!

Gennem et undervisningsforløb arbejdes der specifikt med de sproglige vanskeligheder, som du har fået efter skaden. Sammen sætter vi mål for undervisningen og arbejder hen mod, at du opnår øget selvstændighed og livskvalitet.

Der er tillige mulighed for at købe abonnement til opgaver og kommunikationsoplæg, som man kan arbejde med derhjemme mhp at genopbygge sit sprog og generobre sit liv.

Afasiramte, som ønsker at arbejde på bedre sprog og kommunikation sammen med andre ligestillede kan deltage i vores gruppeforløb.

Inden opstart af individuel undervisning skal du fremskaffe epikrise fra din indlæggelse i forbindelse med skaden samt eventuelle rapporter fra talepædagog.

Hvad er afasi

Afasi er nedsat evne til at anvende sproget. Man kan derfor få problemer med at finde de rigtige ord, at læse, at stave, at danne sætninger og forstå andres tale.

Gode råd ved afasi

Giv tid – Den afasiramte skal have tid til at komme med sit budskab.

Gentag, hvis noget ikke forståes.

Skriv samtaleemner ned.

Støt samtalen med stikord, billeder, tegninger, gestik m.m.

Hold pause ved træthed.

Undgå forstyrrelser – Skab ro omkring samtalen.

Giv én information ad gangen.

Undgå hurtige emneskift.

Talepædagog Sundhedsforsikring

Hvis du har en sundhedsforsikring vil der ofte være mulighed for, at de dækker genoptræning hos talepædagog umiddelbart efter udskrivelse fra sygehuset. Kontakt din sundhedsforsikring og forhør dig om mulighederne.

Priser talepædagog

Gruppeundervisning afasi:

625 kr for 5 gange. Minimum 5 deltagere i et forløb.

Afasi undervisning individuel pr time:

800 kr

Afasi undervisning individuel 12 timer:

8800 kr (Såfremt de købes ved forløbets begyndelse)

Såfremt, der er behov for udredning med tilhørende rapport, så kontakt os for tilbud.

Opgaver afasi:

Abonnement på opgaver: 97kr/mdr.

Kontakt os, når det passer dig

Kontakt os endelig for yderligere information eller bestilling af forløb. – Du er meget velkommen til at ringe eller maile uanset, om det er i dag- eller aftentimer, det passer dig bedst.

Undervisningen foregår i dit hjem eller online. Vi underviser primært i Jylland, men bor du på Fyn, Sjælland eller øerne, kan vi planlægge et forløb online.

Mail: info@talk2gether.dk

Telefon: 91 89 44 43